Nieuwsoverzicht

MijnAppingedam: breed gedragen programma voor komende jaren

Het CDA Appingedam gaat de voorliggende weken actief in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties om input te vragen voor het komende verkiezingsprogramma. Niet zomaar een programma, want met de input uit de Damster samenleving wordt het vooral een maatschappelijk programma. Breed gedragen en omarmd, dat is het hele idee. Ook heel nodig vindt het […]

Verder lezen

Teleurstelling groot over keuze GS inzake herindeling

De CDA fractie is zeer teleurgesteld over de keuze van GS (Gedeputeerde Staten) om de BMWE gemeenten “groen licht” te geven voor een gemeentelijke herindeling. Fractievoorzitter Bert Raangs “Het is zeer teleurstellend te moeten constateren dat de belangen van de inwoners van Noord-Groningen blijkbaar niet voorop staan.” Het CDA Appingedam is voorstander van G7. De […]

Verder lezen

Tonnie Postma verlaat de gemeenteraad van Appingedam

Onze fractievoorzitter Tonnie Postma moest om gezondheidsredenen de gemeenteraad verlaten. Wij verliezen hiermee een zeer bekwaam raadslid en een fractievoorzitter die in relatief korte tijd een belangrijke positie heeft verworven in de gemeenteraad van Appingedam. Het voorzitterschap van de fractie is inmiddels overgenomen door oud-fractievoorzitter Bert Raangs die voor de verkiezingen ervoor had gekozen een […]

Verder lezen

Algemene beschouwing CDA: Samen de schouders eronder

‘Over de grenzen’. Onder die titel staan we opnieuw voor een bezuinigingsronde. Over grenzen heen, ditmaal. Waarbij een sterk gewijzigde maatschappelijke context noodzaakt om te veranderen. Dat vraagt om nieuwe bezuinigingen. Maar veel belangrijker, vraagt dat om een overheid en politiek die faciliteert om inwoners in hun kracht te zetten. Zodat de zelfredzaamheid vergroot en […]

Verder lezen

CDA: Vluchtelingen welkom en samen inzetten op integratie

Lees hieronder de bijdrage van de CDA-fractie. Wij praten hier over de mogelijke komst van een AZC in Appingedam, voor 300 vluchtelingen voor maximaal 5 jaar. Driehonderd mensen. Mensen zoals u en ik. Mannen, vrouwen en kinderen. Christenen en moslims en anders denkenden variërend van hoog tot laag geschoold. Eén ding hebben ze allemaal gemeen; […]

Verder lezen

CDA: Nadruk op preventie en nazorg bij schulden

De eerste raadsvergadering van 2016 had een korte agenda, met twee onderwerpen waar veel aandacht voor was: het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening en het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen. Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2019 De schuldhulpverlening wordt voor acht gemeenten, waaronder Appingedam, uitgevoerd door de Volkskredietbank Noordoost-Groningen (VKB).  Er moet een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening worden vastgesteld […]

Verder lezen