Partij

Het CDA staat midden tussen de mensen

Wij zijn een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun gezin, hun school, hun wijk, hun kerk en moskee, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven in onze stad. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA plaats aan veel verschillende mensen. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort.