Standpunten

De toekomst begint vandaag!

Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 van het CDA Appingedam. Het is in lijn met de uitgestippelde koers en blikt vooruit op de komende jaren. Het CDA staat met dit programma midden tussen de mensen. Wij kiezen voor werk en welzijn. Voor minder regels en ruimte voor initiatief. Voor een krachtige samenleving in een b(l)oeiende regio. Dat vraagt om een heldere richting.

Appingedam is een prachtstad in een prachtige regio. Er zijn hier veel activiteiten. Mensen wonen er over het algemeen met veel plezier. Het is goed gesteld met onze voorzieningen. En inwoners hebben iets voor elkaar over. Hier kennen we geen grotestedenproblematiek. Appingedam is een leefbare gemeente. Om dat in de toekomst zo te houden, moeten we een andere koers varen dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. Het CDA vindt dat deze grote uitdaging zich niet beperkt tot onze gemeentegrens, maar een opdracht is voor de hele regio Eemsdelta. Omdat we op die manier de leefbaarheid borgen, voorzieningen in stand kunnen houden, en nieuwe taken op het gebied van zorg, welzijn en jeugd zorgvuldig kunnen uitvoeren. Daarom wil het CDA toe naar één gemeente in de Eemsdelta. In de komende periode moeten hiertoe zorgvuldig de stappen worden gezet. De gunstige ligging van de Eemsdelta in Europa biedt bovendien economisch perspectief.

In de visie van het CDA is ieder mens van waarde en komt ieder mens pas echt tot zijn recht in relatie tot anderen. Mensen zijn betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. Juist in een tijd dat de overheid een stap terug doet, kunnen creatieve oplossingen in de samenleving worden gevonden. Meer dan voorheen vraagt de toekomst van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage.

Het CDA Appingedam zet in op de volgende 4 speerpunten. Deze speerpunten dienen ook nadrukkelijk naar voren te komen in het komende collegeprogramma.
1. Betrokken en actieve samenleving
2. Zorg voor elkaar
3. Ruimte om te ondernemen
4. Mobiliteit

Klik hier voor de volledige versie van ons verkiezingsprogramma.